Zadanie pt. „Korczak w Śródmieściu” ma na celu poprawę w funkcjonowaniu mieszkańców w życiu rodzinnym i społecznym oraz aktywizację i integrację mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.