Fundacja Poliklinika Korczakowska we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty przeprowadzi projekt zadania publicznego pt: Rządowy program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.