Jak uzyskać pomoc

ZGŁOSZENIE

Pacjent może zgłosić się do Fundacji osobiście; zgłoszenia może dokonać również osoba bliska.
Przyjmujemy pacjentów skierowanych przez innych specjalistów.
W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
539 865 392
Telefonicznie ustalany jest termin konsultacji wstępnej z psychologiem lub/i psychiatrą.

KONSULTACJA WSTĘPNA

Konsultacja wstępna odbywa się na terenie Fundacji Poliklinika Korczakowska:

ul. Krucza 46 lok. 80, Warszawa
Wynikiem konsultacji jest skierowanie pacjenta lub rodziny do konkretnego specjalisty lub placówki
współpracującej z Fundacją.
UWAGA Podczas konsultacji wstępnej osoba bądź rodzina ubiegająca się o niskopłatną pomoc zobowiązana jest
do podpisania oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej.

PSYCHOTERAPIA

Kwalifikacja do uzyskania pomocy psychologicznej w Fundacji umożliwia uzyskanie dofinansowania
na 30 spotkań terapeutycznych (lub do innych, oferowanych w danym momencie form pomocy).
Szczegóły współpracy określa porozumienie zawierane wraz z jej rozpoczęciem.

KONSULTACJA PODSUMOWUJĄCA

Po zakończeniu cyklu 30 spotkań terapeutycznych odbywa się konsultacja podsumowująca, której
celem jest ocena aktualnego stanu osoby bądź rodziny korzystającej z pomocy oraz określenie
dalszego postępowania w ramach Fundacji bądź poza nią.

W jaki sposób finansowana jest pomoc w Fundacji?

Konsultacje wstępne są dofinansowane z majątku Fundacji w miarę dostępnych środków. Dodatkowo istnieje możliwość zebrania wpłat na udzielenie pomocy konkretnej
osobie bądź rodzinie.