Dla pacjentów

Fundacja Poliklinika Korczakowska oferuje psychoterapię, pomoc psychologiczną i psychiatryczną w nurcie psychoanalitycznym. Oferujemy możliwość skorzystania z maksymalnie trzech bezpłatnych konsultacji z psychoterapeutą. W trakcie konsultacji ustalane są potrzeby pacjenta i warunki jego leczenia.

Terapia w Fundacji może być:

  • – pełnopłatna, zgodnie z cennikiem. Dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.
  • – niskopłatna, przy czym kwota płacona przez pacjenta jest ustalana z psychoterapeutą według możliwości finansowych pacjenta.
  • – bezpłatna w wyjątkowych sytuacjach, do ustalenia z psychoterapeutą.

 

Cennik :

 

Do trzech konsultacji Bezpłatnie
Psychoterapia pełnopłatna 110 zł  – 1 raz w tyg

100zł. –  2 razy w tyg

90 zł – 3 razy lub więcej w tyg

Psychoterapia niskopłatna lub nieodpłatna * Do ustalenia z terapeutą
Pomoc psychologiczna w ramach realizowanego aktualnie projektu Bezpłatnie
Klubik socjoterapeutyczny Bezpłatnie
Konsultacja rodzinna 130 zł
Psychoterapia w języku obcym 150 zł

* dla osób bezrobotnych lub w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej